Antibiyotiğin Doğru Kullanımı Eylem Planı Kapsamında Basımı ve Yayını Yapılacak Materyaller
19 Ekim 2018

Antibiyotiğin Doğru Kullanımı eylem planı çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz tarafından 3 adet afiş, 1 adet broşür ile aile sağlığı merkezleri ekranlarında yayınlanmak üzere video animasyonlar hazırlanmıştır. 

Konunun aciliyeti nedeniyle merkezi basım ve dağıtım yapılmayacak olup her il kendi imkânları doğrultusunda yüklenen materyallerin teknik özelliklerine uygun şekilde basım, dağıtım ve yayınını yapacaktır. Bu çerçevede;  

a. İl Halk Sağlığı Müdürlüklerince ihtiyaçlar belirlenerek ve belirtilen web sitesine yüklenen dijitallere bağlı kalınarak tüm aile sağlığı merkezlerinde ilgili materyallerin basımı ve yayınının yapılması,

b. Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Sekreterliklerince İl Halk Sağlığı Müdürlükleri ile irtibat kurularak ihtiyaçlarını belirleyip hastanelerin özellikle de acil servisler, çocuk sağlığı ve hastalıkları, iç hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları klinik ve polikliniklerinin görünür alanlarında ilgili materyallerin basımı, dağıtımı ve yayınının yapılması,  

c. Bakanlığımız politikalarının etkin bir biçimde yürütülmesi noktasında İl Sağlık Müdürlüklerince sürecin koordine edilmesi, 

söz konusu materyallerin halkımıza ulaştırılması ve eylem planının etkinliğinin artırılması açısından önemlidir.  

Antibiyotik Eylem Planı kapsamında basımı ve yayını yapılması planlanan materyallere aşağıdaki linklerden erişilebilir:

Afiş

Hazırlanan 3 adet afiş, 50x70 cm ölçüsünde, 170 gr. mat kuşe kağıda, tek yönde 4 renk baskı yapılması uygun olacaktır.

Afiş 1 için tıklayınız.
Afiş 2 için tıklayınız.
Afiş 3 için tıklayınız.

Broşür
Hazırlanan broşürün, 170 gr. mat kuşe kağıda, çift yönlü olarak 4 renk baskısının yapılması uygun olacaktır.

Broşür için tıklayınız.

Video Animasyon
Video 1
Video 2
Video 3

Hızlı antijen testi videosu için tıklayınız.