Nasıl Muayene Olabilirim?
23 Ekim 2023

010.jpg
Poliklinik öncelik sırası 2010/73-80 sayılı genelgeye göre şöyledir;

  • Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma vb. durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapıması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar),
  • Engelliler,
  • Hamileler
  • 65 yaş üstü yaşlılar,
  •  Yedi yaşından küçük çocuklar,
  • Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler,
  • Ayrıca kolluk kuvvetlerince sevk edilecek adli vakalarda; savcılık veya kolluk kuvvetince önceden sağlık kurum/kuruluşuna bildirim yapılmalı ve randevu alınmalı, bu suretle sağlık kurum/kuruluşuna bildirim yapılmalı ve randevu alınmalı, bu suretle sağlık kurum/kuruluşunda sağlık hizmeti aksatılmadan ve diğer hastalar mağdur edilmeden gerekli işlemlerin yapılması sağlanmalıdır.