Tarihçe
23 Şubat 2024

TARİHÇEMİZ

          İlçemizde yer alan Bala Merkez Sağlık Ocağı 2007 yılı Nisan ayı itibari ile Bala İlçe Devlet Hastanesi adıyla ve fiili 10 yatak kapasite ile hizmet vermeye başlamıştır. 01.02.2008 tarihine kadar 5 pratisyen hekimle Acil Sağlık Hizmeti verilmiş, bu tarihten sonra laboratuvar hizmeti ile birlikte Dahiliye, Çocuk Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi, ve Üroloji branşlarında da hizmet vermeye başlamıştır.15.10.2010 tarihinde Aile Hekimliği sistemine geçişle birlikte hastane bünyesinde merkez aile sağlığı birimi kurulmuş ve 3 aile hekimi bu birimde hizmet sunmaya başlamıştır.
       11.04.2011 tarihinde Bala Devlet Hastanesi inşaatı tamamlanan yeni hizmet binasına taşınmış ve 19 fiili yatak (3 acil gözlem) kapasitesi ile hizmet vermeye devam etmiştir.
      03.11.2011 tarihinde 663 sayılı kanun hükmünde kararname ile Bala Devlet Hastanesi E2 hastane kategorisine alınmış ve bu tarihten itibaren aile hekimleri ile birlikte 1. basamak sağlık hizmeti ve acil sağlık hizmetlerinin birlikte yürütüldüğü Halk Sağlığı Başkanlığına bağlı Entegre bir hastane olarak hizmete devam etmiştir.
01.02.2023 tarihi itibari ile Bakanlık onayı ile Hastanemiz “E” grubu Devlet Hastanesi statüsüne geçmiş ve halen Devlet Hastanesi olarak hizmete devam etmektedir.