Tarihçe
19 Ekim 2018

TARİHÇEMİZ

       Bala merkez sağlık ocağı nisan 2007 tarihinde fiili 10 yatak kapasite ile Bala İlçe Entegre Devlet Hastanesi adıyla hizmet vermeye başlamıştır. 01.02.2008 tarihine kadar 5 pratisyen hekimle acil sağlık hizmeti verilmiş bu tarihten sonra laboratuvar hizmeti verilmeye başlanmasıyla dahiliye, çocuk hastalıkları, kadın doğum ve hastalıkları, genel cerrahi, ve üroloji branşlarında da hizmet vermeye başlamıştır.15.10.2010 tarihinde aile hekimliği sistemine geçişle birlikte hastane bünyesinde merkez aile sağlığı birimi kurulmuş ve 3 aile hekimi bu birimde hizmet sunmaya başlamıştır.

      11.04.2011 tarihinde Bala İlçe Entegre Devlet Hastanesi inşaatı tamamlanan yeni hizmet binasına taşınmış ve 19 fiili yatak(3 acil gözlem) kapasitesi ile hizmet vermeye devam etmiştir.

      03.11.2011 tarihinde 663 sayılı kanun hükmünde kararname ile Bala İlçe Entegre Devlet Hastanesi E2 hastane kategorisine alınmış ve bu tarihten itibaren aile hekimleri ile birlikte 1. basamak sağlık hizmeti ve acil sağlık hizmetlerinin birlikte yürütüldüğü HALK SAĞLIĞI KURUMUNA bağlı Entegre bir hastane olarak hizmetini sürdürmektedir.