Refakat Politikamız ve Refakatçi Sorumlulukları
23 Şubat 2024

REFAKATÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR VE SORUMLULUKLARI

 • Hastanın refakat gereksinimine doktoru tarafından karar verilir.
 • Refakatçi gereksinimi olan hasta yakınına hasta kabulü sırasında klinik sekreterliği tarafından refakatçi kartı verilir.
 • Refakatçiler kendilerine tanımlanmış refakat kartlarını sürekli takılı tutmak mecburiyetindedir.
 • Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdır. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.
 • Refakatçinin 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olmamasına dikkat edilmelidir.
 • Refakatçi bir kişi ile sınırlı olmalıdır. Birden fazla refakatçiye ancak hekim izni ile istisnai durumlarda izin verilir.
 • Refakatçilerin istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler, hasta yataklarına kesinlikle oturulmamalıdır.
 • Refakatçiler (hekim, hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
 • Refakatçiler hastaneye ait eşya, malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.
 • Pencerelerden aşağı hiçbir şey atılmamalı, pencere kenarına bir şey koyulmamalıdır.
 • Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaları hastane dışına çıkarmamalı veya yatağını değiştirmemeli.
 • Hastane içinde tütün ve alkollü madde kullanılması yasaktır. Kullananlara ilgili kanun doğrultusunda işlem yapılır.
 • Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir.
 • Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, refakatçilerin; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması, odalarda bulunan televizyonları başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanması; doktor vizite saatlerinde ve saat 22.00’den sonra telefonlarını kapatmaları veya sesini kısık tona ayarlamaları önemlidir.
 • Refakatçiler refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilirler.
 • Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidir.
 • Kadın hastalıkları ve doğum servisinde erkek refakatçi kabul edilemez, ısrarcı olunmamalıdır.
 • Refakatçiler temizlik saatlerinde servis dışında beklemelidir.
 • Sağlık açısından risk oluşturduğu için Hekim tarafından hastanın ziyareti yasaklananabilir. Bu durumda refakatçi olarak kalan kişi ziyaretçileri uyarmalıdır.
 • Refakatçilerin grip, nezle vb. hastalığı mevcut ise refakatçi olarak kalmaya devam etmemelidirler.
 • Refakatçiler şikâyet ve önerilerini servis sorumlu hemşiresi veya hasta dilek/öneri kutuları aracılığı ile iletebilecekleri konusunda bilgilendirilmelidir.

ÖZELLİKLİ HASTA GRUPLARININ OLDUĞU BÖLÜMLERDE REFAKATÇİ UYGULAMASI

 • Yoğun bakım ünitelerinde refakatçi kalmasına izin verilmemektedir.
 • Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde yeni doğan annelerinin ünite içinde bulunan anne misafirhanesinde kalmaları sağlanır.
 • Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesine refakatçi olarak kalan annenin emzirme ve bakım saatleri dışında girmesi yasaktır.
 • Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde kalan refakatçi annenin ünite içine girerken el hijyenini sağlaması gerekmektedir. Ünite içine her girişte mutlaka el hijyeni sağlanmalıdır.
 • Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde kalan refakatçi annede eğer herhangi bir üst solunum yolu rahatsızlığı ( grip, nezle vb.)olması durumunda mutlaka maske takması sağlanmalıdır.