Ziyaret Saatleri ve Uyulması Gereken Kurallar
23 Şubat 2024

ZİYARET SAATLERİ

Hastanemizde Hasta ziyareti hergün 12:30 / 13:30 ve 18:30/ 19:30 saatleri arasında

  ZİYARETÇİLERİN UYMASI GEREKEN  GENEL KURALLAR

 • Belirtilen ziyaret saatlerine riayet edilmeli, bu saatler dışında ziyaret için ısrarcı olunmamalıdır.
 • Ziyaret süresi mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır(tercihen en fazla 10 dk).
 • Hastanemizde hastalarımızın rahatı açısından hasta odasına ikiden fazla sayıda ziyaretçinin girmemesi, gürültü yapılmaması, yüksek sesle konuşulmaması konularında hassas davranılmalıdır.
 • Ziyaretçiler hastaya ait eşyaları kullanmamalı, hasta yataklarına oturmamalı, hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunmamalıdır.
 • Ziyaret öncesi ve sonrası mutlaka el hijyeni sağlanmalıdır.
 • Ziyarete gelirken hediye olarak yiyecek ve canlı çiçek getirilmemelidir.
 • Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemeli, hastaya herhangi bir gıda verilmemelidir.
 • Hastalarımızın tedavi ve muayene işlemleri sırasında ziyaretçiler odadan çıkarak hasta mahremiyetine saygı göstermelidir.
 • Hastalarımızın ziyareti tıbbi nedenlerle hekimi tarafından yasaklandıysa ziyaret konusunda ısrar edilmemelidir.
 • Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
 • Ameliyatı planlanan hastalar ameliyat günü ziyaret edilmemelidir.
 • Odalarda değerli eşyalar (para, cep telefonu vs. ) bırakılmamalıdır.
 • Ziyaretçiler ziyaret saati bittiğinde güvenlik görevlilerinin uyarılarını beklemeksizin hasta odalarını terk etmelidir.