Hayata Engel Yok
07 Mart 2019

Engellilik, kişinin doğuştan veya sonradan meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerinin belli bir kısmını yitirmesiyle oluşmaktadır. Farkındalığı artırmak adına her yıl 10 -16 Mayıs arası "Engelliler Haftası" olarak belirlenmiştir.

Sakatlık insanlığın ortak sorunudur. Bu yüzden Engelliler Haftası yalnız ülkemizde değil Birleşmiş Milletlere üye tüm ülkelerde aynı zamanda değerlendirilir. Dünya da 1 milyardan fazla kişi engellidir. Bu sayı Dünya nüfusunun %15 ine tekabül etmektedir. Yani Dünya da 7 kişiden 1’i engellidir. 360 Milyon işitme engelli, 200 Milyon görme engelli, 70 milyon fiziksel engelli vardır.

Ülkemizde en sık, kronik hastalıklar, kaza ve yaralanmalar, genetik hastalıklar ve gebelik sırasında yaşanan sorunlar engelliliğe neden olmaktadır.

Engelliliğin önlenmesi için yapılan çalışmalar; Yeni doğan İşitme Taraması ve Erken yaş işitme taraması, Erken yaş görme taramaları, Fenilketonüri, Biyotidinaz ve Hipotiroidi Taraması, Gelişimsel Kalça Displazisi Erken Tanı Ve Tedavisi, Hemoglobinopati Taramaları yapılmaktadır.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü "Görme Engelliler İçin Temel Sağlık Kitabı", "Bebeğim Yolda Ben Hazırım" ve "Sağlıklı Yaşamın Kuralları" gibi bazı kitapları sesli kitap ve Braille alfabesiyle hazırlanmış haline getirdi.

Bakanlığımız engelliliğin önlenmesi için Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı, Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı, Türkiye Böbrek Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı, Türkiye Diyabet Programı, Türkiye Kanser Kontrol Programı, Türkiye Kas Ve İskelet Sistemi Hastalıkları Önleme Ve Kontrol Programı, Ulusal Kaza Ve Yaralanma Önleme Ve Kontrol Programı yürütmektedir.

Bu programlarla engelliğin önlenlenmesine yönelik farkındalık faaliyetleri tüm illerimizde sürdürülmektedir.